"The Bravest Destiny" sung by Toy☆Gungun (CV: Tomoaki Maeno, Yoshitsugu Matsuoka, Mikako Komatsu)